Call Us: (+84) 98 888 6594

Trường Sanfort Academy Singapore đang có học bổng cho ngành quản trị khách sạn (Diploma In Hospitality Management)

Chương trình Dự bị Thạc sỹ được thiết kế dành cho các bạn sinh viên chưa đáp ứng điều kiện tuyển sinh vào thẳng khóa chính (Graduate Direct). Với thời gian đào tạo từ 1 – 2 học kì, chương trình Dự bị Thạc sỹ sẽ hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng học thuật và phát triển các kỹ năng để có được một tấm bằng thạc sỹ ưu tú.

Việc săn học bổng du học Mỹ vừa giúp sinh viên tiết kiệm chi phí du học, vừa phải thể hiện điểm mạnh của hồ sơ xin Visa. Học sinh sẽ chứng minh được năng lực học tập và khẳng định sự nghiêm túc trong việc du học khi trả lời phỏng vấn với Lãnh sự quán.

Đây sẽ là những thông tin cần lưu ý cho những ứng viên đăng nhắm tới các suất Học bổng Chính phủ được nước Úc trao tặng cho người Việt trong giai đoạn tới.

Học Bổng Du Học