Call Us: (+84) 98 888 6594

Học bổng trường Stanfort Academy Singapore

Trường Sanfort Academy Singapore đang có học bổng cho ngành quản trị khách sạn (Diploma In Hospitality Management)

 

** Ielts 5.0 -6.0 học bổng 30% học phí còn lại 3780 sgd / năm 1

** Ielts 6.0 trở lên học bổng 50% học phí còn lại là 2700 sgd

Quy trình apply học bổng

1. hồ sơ gồm: bằng, học bạ cấp 3, cao đẳng đại học (nếu có), bằng cấp chứng chỉ thành tích khác (nếu có), Điểm ielts, Kế hoạch học tập

2. Xét hồ sơ và thông báo kết quả

3. Xin visa

4. Nhập học

Số lượng học bổng có hạn cho mỗi kỳ (năm 2019 chỉ còn 2 kỳ tháng 9 và 11)

Học Bổng Du Học